watermark logo

23 بازدید· 22/06/06· کارتون و انیمیشن

دانلود انیمیشن بچه رئیس: بازگشت به گهواره - قسمت پنجم- The Boss Baby: Back in the Crib 2022


ویدیو بلوک
86 مشترکین

⁣⁣دانلود انیمیشن بچه رئیس: بازگشت به گهواره - قسمت پنجم- The Boss Baby: Back in the Crib 2022


⁣در انیمیشن بچه رئیس: بازگشت به گهواره : برای تد تمپلتون که انسان
بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند
مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی
از فرزندانش را بازی می کند.

بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر

بعد از این


0 نظرات